Detail produktu

Konudur LM-Liner

Popis:
Systém krátkých vložek pro lokální opravy odpadních stok (schválení institutu DIBt)

Vlastnosti:
Prověřený, vyzkoušený systém hospodárných a bezpečných oprav lokálních poruch odpadních stok jako jsou trhliny, netěsné spoje rour nebo popraskání bez nákladného vykopání stoky.

Použití:
Sytém je tvořen organominerální speciální pryskyřicí Konudur 250 OM-PL zimní varianta a vysoce odolnou skelnou sendvičovou tkaninou Advantex "Konudur LM-Gewebe 1050 příp. 1080". Tento systém je schválen institutem DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik). Výhodou tohoto systému je: rychlé vytvrdnutí i při relativně nízkých teplotách, vysoká chemická odolnost pryskyřice a skelné tkaniny, jednoduchá a bezpečná aplikace

Balení:
viz. produkty: Konudur 250 OM-PL zimní varianta, příp. Konudur LM-Gewebe 1050 / 1080

Soubory produktu:

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz