Detail produktu

MC-Injekt 2300 top

Popis:
Flexibilní těsnící pryskyřice pro injektáž betonu, zdiva a zeminy

Vlastnosti:
elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi s velmi nízkou viskozitou; velmi dobrá injektovatelnost; vysoká reaktivita; řiditelná tvorba pórovité struktury s omezeným zvětšením objemu; flexibilní těsnění; splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou; prohlášení o vlastnostech dle ČSN EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (5/40); prohlášení o shodě podle DIN V 18028

Použití:
flexibilní těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin ve stavebních konstrukcích; klasifikace podle EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (5/40); injektáž podzemních i pozemních konstrukcí; těsnění injektážních šlauchů (hadiček); utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou; utěsnění proti vzlínající vlhkosti ve zdivu; vyplnění trhlin v chemicky silně namáhaných aplikacích, např. systémech LAU (záchytné vany na chemikálie); clonová injektáž a zpevnění zeminy

Balení:
kartón á 6 x 1 l párový obal; kanystr se složkou A a B s 10 l a 20 l obsahem

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz