Detail produktu

MC-Injekt 2300 top

Popis:
Injektážní pryskyřice pro elastickou těsnící injektáž

Vlastnosti:
elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi s velmi nízkou viskozitou; velmi dobrá injektovatelnost; vysoká reaktivita; řiditelná tvorba pórů s omezeným zvětšením objemu; vysoká elasticita, vodotěsnost; splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou; klasifikace dle ČSN EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35); certifikát shody dle DIN V 18028

Použití:
elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu; injektážní práce dle ČSN EN 1504-5 a DIN V 18028; těsnění injektážních šlauchů (hadiček); utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou; dodatečné utěsnění proti vzlínající vlhkosti ve zdivu vytvořením horizontální příp. vertikální infuzní clony; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý (trhlina), inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Balení:
kartón á 6 x 1 l párový obal; kanystr se složkou A a B s 10 l a 20 l obsahem; MC-KAT 23 v 400 ml hliníkové dóze, 5 ks v kartónu

AKTUÁLNĚ:

MC-Waterstop


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz