Detail produktu

MC-Injekt 2300 top

Popis:
Flexibilní těsnící pryskyřice pro injektáž betonu a zdiva

Vlastnosti:
injektážní pryskyřice na polymerové bázi s velmi nízkou viskozitou; velmi dobrá injektovatelnost díky nízké viskozitě; penetrační aktivita díky nízkému povrchovému napětí; snášenlivost s vlhkostí a vodou; variabilně nastavitelná reaktivita; vytvrdnutí i při dynamickém namáhání; řiditelná tvorba pórovité struktury s omezeným zvětšením objemu; vysoká elasticita; splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou; Prohlášení o vlastnostech pro injektáž dle ČSN EN 1504-5: U(D2) W(1) (1/2/3/4) (5/40) a podle DIN V 18028; testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk s pitnou vodou; Všeobecné stavební schválení institutu DIBt pro injektáže železobetonu s chemickým namáháním; Všeobecné stavební schválení institutu DIBt pro injektáže do zemin a oblasti podzemní vody; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou trvalý (trhlina), periodická inhalace, zpracování

Použití:
elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu; injektážní práce dle ČSN EN 1504-5; těsnění injektážních šlauchů (hadiček); utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou; dodatečné utěsnění proti vzlínající vlhkosti ve zdivu vytvořením horizontální příp. vertikální infuzní clony; utěsnění napojení rour a rukávových vložek do šachet v oblasti odpadních vod; těsnící injektáž průsaků mezi šachetními skružemi, průchody potrubí a napojení hrdel

Balení:
kartón á 6 x 1 l párový obal; kanystr se složkou A a B s 10 l a 20 l obsahem

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz