Detail produktu

Emcephob HPC

Popis:
Vysoce výkonný ochranný systém pro ochranu ploch v tunelech

Vlastnosti:
vodnatá, dvousložková polymerová kombinace; otevřený difúzi vodních par, zpomalující a odolný účinkům karbonataci; barevně stabilní, odolný povětrnostním vlivům a UV-záření; chrání před znečištěním, silně hydrofobní a odpuzující nečistoty; chrání plochy stavebních dílů před účinky mrazu a posypových solí; dle ČSN EN ISO 11998 – třída odolnosti proti oděru za mokra 1; dle ČSN EN ISO 11998 – čistitelnost: hodnota 0; dle ČSN ISO 2813 – stupeň lesku 40 – 60; nehořlavý, stavební hmota třídy A2, s1, d0 dle ČSN EN 13501-1; zpracovatelný válečkováním a airless-stříkáním; certifikován dle ČSN EN 1504-2; certifikován a schválen dle DIN V 18026 ve skladbě OS 2 a OS 4

Použití:
ochranný systém dle směrnice ZTV-ING část 5 „Vnitřní nátěry tunelů“ pro vnitřní betonová ostění tunelů; ochranný systém při sanaci betonu; použitelný na beton, lehčený beton; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování; princip č. 1,2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2 (ČSN EN 1504-9)

Balení:
10 a 30 kg párový obal

Soubory produktu:

Technický list
Emcephob HPC.pdf

Bezpečnostní list
BL-Emcephob HPC_slozka A.pdf
BL-Emcephob HPC_slozka B.pdf

Prohlášení o vlastnostech
PoV Emcephob HPC.pdf

AKTUÁLNĚ:

Etický kodex

MC-Bauchemie dodržuje etický kodex. Jeho plné znění najdete v sekci Kvalita a životní prostředí!


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz