Detail produktu

MC-RIM PROTECT

Popis:
Ochranný systém zesílený vlákny s vysokou odolností vůči sulfátům pro objekty v oblasti odpadní vody

Vlastnosti:
jednosložkový, na bázi cementu, obohacený polymery; zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním; zpracovatelný technologií suchého torkretu pomocí technologie GUNMIX® firmy Velco; odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,35 do 14; dlouhodobě odolný vůči vodě a těsný vůči chloridům; otevřený difúzi vodních par, vodotěsný; zkoušen a certifikován dle ČSN EN 1504-3

Použití:
povrchová ochrana betonových, železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu (novostavby a stávající stavby) v oblasti styku s odpadními vodami; použitelný především pro přepadové nádrže na dešťovou vodu, předčišťovací nádrže, dočišťovací nádrže, aerační nádrže, lapáky písku, vstupní objekty, zahušťovače kalu, vyhnívací věže (zóna kalu); dle ČSN EN 1504-3 vhodný pro principy č. 3; metoda 3.1 a 3.3; použitelný dle ČSN EN 206 pro expoziční třídy XD 1-3, XS 1-3 a XA 1-3

Balení:
25 kg pytel

Soubory produktu:

Technický list
MC-RIM PROTECT.pdf

Bezpečnostní list
BL-MC-RIM PROTECT.pdf

Všeobecné pokyny
VPZ Hrube malty.pdf
VPZ Produktová řada MC-RIM PROTECT.PDF

Prohlášení o vlastnostech
PoV MC-RIM PROTECT.pdf

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz