Detail produktu

MC-Color Proof pro

Popis:
Transparentní ochranný krycí systém betonu

Vlastnosti:
bázi kopolymerová disperze, připravený k okamžitému použití; vodnatý, po zaschnutí vytváří transparentní povrch; otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace; UV- stabilní, odolnost povětrnostním vlivům; odolný střídání teplot, odolný účinkům mrazu a posypových solí; odolný kouřovým plynům; zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním; snížená náchylnost ke špinění; schválení dle emisní zkoušky AgBB; nehořlavý, stavební hmota třídy B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška); k dispozici důkaz o splnění emisních limitů dle směrnice AgBB; zkoušen a schválen dle DIN V 18026 ve skladbě OS 2; certifikován dle ČSN EN 1504-2

Použití:
preventivní ochrana betonu ve venkovním a vnitřním prostředí; ochranný krycí systém nepochozích a nepojížděných betonových ploch ve venkovním prostředí; použitelný v oblastech stékání posypových rozmrazovacích solí; použitelný v kombinaci s Emcephob WM a Emcephob HC; použitelný na alkalické a neutrální podklady; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování; certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8 jakož i metodu 1.3, 2.2 a 8.2

Balení:
15 l nádoba

Soubory produktu:

Technický list
MC-Color Proof pro.pdf

Bezpečnostní list
BL-MC-Color Proof pro.pdf

Prohlášení o vlastnostech
PoV MC-Color Proof pro.pdf

AKTUÁLNĚ:

Etický kodex

MC-Bauchemie dodržuje etický kodex. Jeho plné znění najdete v sekci Kvalita a životní prostředí!


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz