Detail produktu

MC-Color Flex pure

Popis:
Pigmentovaný, flexibilní ochranný krycí systém

Vlastnosti:
na bázi čistě akrylátové disperze, připravený k okamžitému použití; vodnatý, po zaschnutí vytváří matný povrch; otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace; barevně stabilní, odolný UV-záření a povětrnostním vlivům; odolný střídání teplot, odolný účinkům mrazu a posypových solí; odolný kouřovým plynům; snížená náchylnost ke špinění; nehořlavý, stavební hmota třídy A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška); dobrá flexibilita při nízkých teplotách; zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním; certifikován a schválen dle DIN V 18026 ve skladbě OS 5A; certifikován dle ČSN EN 1504-2

Použití:
trhliny přemosťující ochrana betonu ve venkovním prostředí; ochranný krycí systém nepochozích a nepojížděných betonových ploch ve venkovním prostředí; použitelný v oblastech stékání a odstřiku posypových rozmrazovacích solí; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování; certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8 jakož i metodu 1.3, 2.2 a 8.2

Balení:
15 l nádoba; 120 l sud

Soubory produktu:

Technický list
MC-Color Flex pure.pdf

Bezpečnostní list
BL-MC-Color Flex pure.pdf

Všeobecné pokyny
VPZ Ochranne systemy.pdf

Zkušební protokoly
CHRL-MC-Color Flex pure.pdf

Prohlášení o vlastnostech
PoV MC-Color Flex pure.pdf

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz