Detail produktu

MC-RIM PROTECT-ST

Popis:
Ochranná vrstva vyztužená vlákny na bázi cementu pro oblast odpadních vod

Vlastnosti:
jednosložkový, na bázi cementu, obohacený polymery; zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním; vysoce odolný síranům; dlouhodobě odolný vůči vodě a těsný vůči chloridům; otevřený difúzi vodních par, vodotěsný; odolný v rozmezí od pH 4 do pH 14; malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

Použití:
povrchová ochrana betonových, železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu (novostavby a stávající stavby) v oblasti styku s odpadními vodami; použitelný především pro přepadové nádrže na dešťovou vodu, předčišťovací nádrže, dočišťovací nádrže, aerační nádrže, lapáky písku, vstupní objekty, zahušťovače kalu, vyhnívací věže (zóna kalu); případně použitelný pro uzavírání menších prasklin; klasifikovaný podle ČSN EN 1504-3 pro principy 3 a 7, metody 3.1, 3.3 a 7.1; dle ČSN EN 206 vhodný pro třídy expozice XD 1-3, XS 1-3, XF 1-3 a XA 1-3

Balení:
25 kg pytel

Soubory produktu:

Technický list
MC-RIM PROTECT-ST.pdf

Všeobecné pokyny
VPZ Hrube malty.pdf
VPZ Produktová řada MC-RIM PROTECT.PDF

Prohlášení o vlastnostech
PoV MC-RIM PROTECT-ST.pdf

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz