Detail produktu

MC-RIM PW 201

Popis:
Speciální náhrada betonu pro oblast pitné vody

Vlastnosti:
cementové pojivo, pouze se rozmíchá s vodou; klasifikován jako typ 2 podle směrnice DVGW W 300, ale bez přísad obsahujících polymery; zkoušen a schválen podle směrnic DVGW W 347 a W 270; zpracovatelný ručně a strojně stříkáním; otevřený difúzi vodních par a vodonepropustný; nízká porozita; malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3; testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro trvalý styk s pitnou vodou

Použití:
náhrada betonu u svislých a stropních ploch nádrží na pitnou vodu, čistíren vody a betonových dílů v oblasti ochrany pitné vody - betonové díly se statickou funkcí i bez statické funkce; náhrada betonu při zvyšování krytí výztuže svislých a stropních ploch; náhrada betonu M3 podle sanační směrnice DAfStb; vhodný také pro vytváření náběhů (fabiónů); certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro principy č. 3, 4 a 7, jakož i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2

Balení:
25 kg pytel

Soubory produktu:

Technický list
MC-RIM PW 201.pdf

Bezpečnostní list
BL-MC-RIM PW 201.pdf

Všeobecné pokyny
VPZ Hrube malty.pdf

Pitná voda
MC-RIM PW 201-atest.pdf
MC-RIM PW 101_201_301_40_80_KMH_BC-protokol.pdf

Prohlášení o vlastnostech
PoV MC-RIM PW 201.pdf

AKTUÁLNĚ:

Aktualizace ke koronaviru: Schopnost dodávek zajištěna

Naše firma respektuje všechna současná zákonná nařízení vlády a také doporučení zdravotnických úřadů a učinila vedle rozsáhlých hygienických pokynů a pokynů pro chování další podniková opatření. Naše schopnost dodávek není omezena. Více v článku v sekci Nové technologie.


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz