Injektáž podzemního parkoviště v Brně, ulice Hybešova

V roce 2008 započala výstavba bytového komplexu na území bývalého parku na ulici Hybešova, kousek od obchodní galerie Vaňkovka v Brně. V rámci zvýšení komfortu budoucích obyvatel bylo do projektu zahrnuto i podzemní parkoviště o třech podzemních podlažích. Koncem roku 2009 byl komplex před dokončením, ale v podzemí se začaly objevovat první průsaky skrz milánské stěny, které sice byly navrženy z vodostavebního betonu, ale díky velice vysokému tlaku podzemní vody bylo toto nedostatečné.

Jako vhodná metoda pro odstranění problému byla zvolena plošná  rubová injektáž milánských stěn duromerovou těsnící dvousložkovou pryskyřicí MC-Injekt 2700, jejíž reakční doba se pohybuje okolo 30 sekund. V ploše viditelného průsaku byly vyvrtány injektážní otvory Ø 14 mm v rastru 25 x 25 cm s přesahem min. 30 cm do suché stěny. Následně byly osazeny vrtané hliníkové pakry MC-Injektionspacker a poté byly místa postupně injektovány pryskyřicí MC-Injekt 2700. Vzhledem ke krátké reakční době a pro optimální využití počáteční nízké viskozity injektážní pryskyřice byla pro injektáž použita dvousložková injektážní pumpa s možností okamžitého výplachu MC-I 700.

Většinu průsaků se podařilo touto metodou zatěsnit, ale některá problematická místa byla stále viditelně mokrá. Po podrobném průzkumu bylo konstatováno, že tyto průsaky jsou způsobeny dutinami přímo v milánských stěnách, většinou způsobených nedostatečným zhutněním betonu okolo výztuže a v oblasti kotev. Po zjištění výše zmíněné skutečnosti byl navržen systém rastrové injektáže přímo do stěn. Pro tuto variantu se nejlépe hodí nískoviskózní hydrostrukturní pryskyřice MC-Injekt GL-93 s variabilní dobou reakce. Zde byla nastavena doba reakce na 10 minut a injektáž se prováděla rovněž pomocí dvousložkové injektážní pumpy s možností okamžitého výplachu MC-I 700.

Injektážní sanační práce provedla v roce 2010 firma Stump - Geospol s.r.o.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz