Sanace patek tlumivek v rozvodně Přeštice

Společnost ČEPS a.s., která ze zákona provozuje elektrickou přenosovou soustavu ČR(PS), má na starosti velké množství stožárů, jejichž patky jsou velice často značně poškozené. Dříve se oprava těchto patek většinou rešila jejich vybouráním a novým zabetonováním.

Na rozvodně v Přešticích se poprvé přistoupilo k sanaci těchto patek. Po náležité přípravě podkladu se povrch betonů vyspravil opravnou maltou Nafufill KM 110. Takto vyspravený beton byl následně chráněn elastickým ochranným systémem EmceColor-flex v kombinaci se speciálním penetračním nátěrem MC-702 SX. Horní plochy patek byly po opravě podkladu opatřeny ještě ochrannou elastickou stěrkou Zentrifix F 92.

Sanace byla velice úspěšná a předpokládáme použití stejného nebo obdobného systému i na dalších rozvodnách v ČR. V současné době probíhá na rozvodně v Přešticích další sanace patek stožárů.  

Prestice 01 Prestice 02 Prestice 03 Prestice 04 Prestice 05 Prestice 06
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz